ไม่มีอะไร...

posted on 20 Jul 2012 01:57 by blackdraft
 
 
 
 
 
....
 
หายไปนาน....
 
อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง
 
ปิดตัวตนจากโลกที่ไม่มีตัวตน
 
ความอ่อนล้าจากหลายสิ่งที่พบเจอ มันทำให้ตระหนักถึงอะไรหลายๆอย่าง
 
บางที สิ่งที่ยากที่สุด อาจจะเป็นการเข้าใจในตัวเองก็ได้...
 
มีสิ่งสำคัญอีกมากมายที่ต้องคิดต้องทำ...
 
และบางอย่างก็ต้องปล่อยปะละเลยไป..
 
ไม่มีอะไรหลงเหลือระหว่างเราที่จะกลับไปเป็นแบบเดิม...
 
...