ว่างเปล่า..

posted on 02 Oct 2010 10:58 by blackdraft
เกิดขึ้น คงอยู่ และดับไป...
 
....
 
ชีวิตฉันไม่ใช่บทเพลง
 
มันไม่มีทางจบ..
 
ใน 3 นาที
 
....
 
 
 
เดี๋ยวมา..

Comment

Comment:

Tweet